Hiển thị tất cả 2 kết quả

– CMC
Ứng dụng trong ceramic
Phụ gia liên kết CMC nếu sử dụng một hàm lượng nhỏ trong quá trình gia công men sẽ làm cho khả năng liên kết giữa các hạt men tăng. Giảm khả năng sa lắng cho men.
– STPP
Ứng dụng trong ceramic
STPP cũng là một chất điện giải dùng để điều chỉnh độ linh động của hồ phối liệu