Hiển thị tất cả 4 kết quả

– Zircon
Ứng dụng trong ceramic :
Nguyên liệu chứa zircon có tính chất rất đặc trưng là có độ trắng rất cao kể cả khi được nung ở nhiệt độ cao. Zircon được sử dụng chủ yếu trong men để làm tăng độ trắng, độ đục của men.
– Nhôm
Ứng dụng trong ceramic :
Tùy theo hàm lượng đưa vào mà Al2O3 có tác dụng khác nhau trong men. Với một hàm lượng phù hợp và điều kiện tác dụng tốt với các oxyt khác, Al2O3 có tác dụng như chất trợ chảy, làm men trong, bóng.

Nguyên Liệu Cho Men

Kẽm oxit (ZnO)

Nguyên Liệu Cho Men

Nhôm oxide ( Al2O3)

Nguyên Liệu Cho Men

Zircon Silicate