Hiển thị kết quả duy nhất

– Đất Sét, Cao lanh
Ứng dụng trong ceramic :
Đất sét cung cấp SiO2 và Al2O3 tạo khoáng mulít trong xương. Đất sét có tính dẻo cao khi có sự tham gia của nước nên đất sét còn có tác dụng là chất kết dính để định hình bán thành phẩm mộc và tạo độ bền cơ cho mộc.

Nguyên Liệu Dẻo

Cao lanh